A Motherson grouphoz tartozó SMR új üzemrészt alakított ki, mely termelés-ellátási és készáru kezelési folyamatának és anyagmozgatási technológiájának objektív meghatározásához számítógépes szimulációt vett igénybe.

Az együttműködés keretében a CoReLog saját, Plant Simulation környezetben fejlesztett keretrendszerében leképezésre kerültek különböző anyagmozgatási koncepciók. A változatok között szerepeltek különböző anyagmozgatási technológiák (pl. különböző szerelvények és targonca) és különböző folyamatkezelési logikák (pl. folyamatos körjárat, menetrendszerint ütemezett szállítás). A fejlesztés kihívása volt, hogy a termelés ellátását és a készáru raktárba mozgatását azonos erőforrásoknak kellett összehangoltan megoldaniuk.

A változatok obejktív értékelésének legfőbb szempontjai az alábbiak voltak:

  • az anyagmozgató technológia kihasználtsága
  • a termelés-ellátás folyamatos biztosítása, alapanyag puffer leürülésének elkerülése
  • a készáru raktárba mozgatásának biztosítása, rendelkezésre álló puffer telítődésének elkerülése
  • az anyomgozagátási logika betarthatósága (pl. menetrendtől való eltérés mértéke)

Cég:
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.

Szolgáltatás:
Szimulációval támogatott rendszer-fejlesztés

Referencia