A vállalatokat érő külső és belső hatások folyamatos alkalmazkodást és operatív, taktikai vagy stratégiai szintű döntéseket igényelnek. Összetett rendszerek és komplex összefüggések esetén ezek a döntések objektív meghozatala sokszor nehézkes a megfelelő eszközök, illetve információk hiányában. Számítógépes szimuláció segítségével lehetőség van konkrét, körültekintően megfogalmazott problémák/rendszerek modellezésére, elemzésére, értékelésére, illetve megoldási alternatívák átgondolt mutatószámok alapján történő vizsgálatára, majd objektív döntések meghozatalára.

Siemens Tecnomatix Plant Simulation

A Siemens által fejlesztett Tecnomatix Plant Simulation keretrendszer az alábbi főbb tulajdonságai alapján kifejezetten rugalmasan alkalmazható eszközt biztosít elsősorban termelési, raktári és anyagmozgatási rendszerek modellezésére, vizsgálatára, fejlesztésére és objektív döntések támogatására.

  • Paraméterezhető objektumok (pl. művelet idő, rendelkezésre állás, kapacitás)
  • Humán és gépi erőforrások paraméterezése (pl. jogosultságok, rendelkezésre állás)
  • Tetszőleges algoritmusok, logikák implementálása
  • Feladatspecifikus adatbázis kialakítása (input megadás, eredmény rögzítés, import, export)
  • A feladat által megkívánt mutatószámok és grafikonok kialakítása
Saját fejlesztésű Plant Simulation keretrendszer

A szimulációval támogatott fejlesztési projektjeinkben saját fejlesztésű és folyamatosan fejlesztett Plant Simulation környezetben készült keretrendszert alkalmazunk. Segítségével strukturált specifikáció és inputok alapján általánosan megfogalmazhatók a vizsgált logisztikai rendszer folyamatai. Hatékonyabb, gyorsabb és strukturáltabb modellépítést tesz lehetővé számunkra.  Rugalmas változtatási lehetőségekkel támogatja az iterációs szakaszt.

A szimuláció potenciális céljai
  • Jelenlegi működés leképezése, elemzése, értékelése és fejlesztési alternatívák vizsgálata.
  • Különböző külső vagy belső változások hatásainak és alkalmazkodási lehetőségeinek vizsgálata.
  • Speciális esetek, haváriák rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata, forgatókönyvek  értékelése.
  • Döntéstámogatás rendszeresen előforduló taktikai döntésekben. (pl. termék-elhelyezés, erőforrás tervezés)
  • Új rendszerek tervezésének támogatása. (pl. új termék bevezetése, új layout, új gyártósor)